Electric Orpheus

Electric Orpheus е нашият формат, който ще развиваме дългосрочно с желанието да покажем качество в Пловдив и България. Театър, музика, съвременно изкуство. Концепцията ни е да даваме сцена на артисти от световен калибър, да създаваме вкус в обществото и да подобряваме средата на живот наоколо.

*

Electric Orpheus is our long-term format that we are developing. Theatre, music, contemporary art. Electric Orpheus aims to bring the world of edgy, young and established artists to Plovdiv and Bulgaria.

;
;