Upcoming

Скулпторът Виктор Тодоров (1935 – 2012). Монография.

Сдружение Общо Бъдеще подготвя уебсайт, посветен на творчеството и живота на Виктор Тодоров, с монографичен текст, богат снимков материал и архивни документи. Уебсайтът ще е изцяло със свободен достъп и ще е в интернет от месец май 2023 г. 

“Скулпторът Виктор Тодоров (1935 – 2012). Монография.” се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на Културата.

Уебсайтът можете да посетите на адрес: viktortodorov.eu

Повече информация за проекта вижте тук.

“Портрет на Златю Бояджиев”- бронз, 56/26/32см, 1976 г. Автор: Виктор Тодоров. Творбата е от Фонда на Националната галерия.

Снимка: Милко Добрев, главен уредник в Национална Галерия.