Jozef van Wissem – 16 Feb 2015

Композиторът на Джим Джармуш с акустично изпълнение на лютня и кратка работилница по филмова музика. https://www.facebook.com/events/898642250186998/ —– Jim Jarmusch’s composer with an acoustic performance on

Read more