Скулпторът Виктор Тодоров (1935 – 2012). Монография.

Сдружение Общо Бъдеще работи върху проект „Скулпторът Виктор Тодоров (1935-2012). Монография”.

Проектът ще представи живота и работата на скулптора Виктор Тодоров чрез двуезичен монографичен текст, на български и английски, придружен със снимков и архивен материал и предоставен за свободен достъп в интернет чрез специално изработен уебсайт. Заложеният работен график за тази обемна задача е шест месеца, от ноември 2022 г. до април 2023 година.

Виктор Тодоров, Скулптор

Мотивацията ни да представим работата на скулптора Виктор Тодоров е причината, че творчеството му е обемно, произведенията са публични, в градска и извънградска среда, но липсва генерална и обобщена информация за скулптурите, бюстовете, релефите и паметните плочи, които Виктор Тодоров е сътворил през годините.  

Уебсайтът можете да посетите на адрес: viktortodorov.eu

Проектът е част от сесия Визуални Изкуства 2022 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на Културата на Република България.