Анкета: Капана и The Coathangers

Сдружение Общо Бъдеще изготви и проведе анкета “Капана и The Coathangers” с цел да събере адекватна информация относно проведеното събитие и цялостните настроения на обществото към концепцията “Капана – квартал на творческите индустрии”.

Бяха анкетирани живущи в квартала, представители на бизнеса и културата, както и посетители на събитието в частност. Анкетата е в печатен вариант и не е анонимна, а резултатите са предоставени и на Общинска Фондация Пловдив 2019, за да послужат като коректив и да помогнат за развитието на цялостната културна стратегия за квартал Капана и град Пловдив.

 

 

Anketa-Kapana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати:

На въпроса “Какво мислите за новия облик на кв. Капана и концепцията му “Квартал на творческите индустрии?” процентите са както следва: 70% я намират за “отлична”, 30% за “добра”. Нямаме негативна оценка.

На въпроса “Харесвате ли културните събития, които се организират?” процентите са както следва: 90% ги харесват, 10% – не.

На въпроса “Какво мислите за концерта на групата The Cоathangers” процентите са както следва: 90% харесват събитието, 10% – не.

На въпроса “Смятате ли, че международни актове, като концерта на The Coathangers, подобряват общата културна среда на кв. Капана и град Пловдив? процентите са както следва: 90% отговарят с “да”, 10% с “не”.

На въпроса “Какво смятате, че трябва да се промени в кв. Капана?” отговорите са: повече публични тоалетни, зелени дървета, пейки за сядане, по-разнообразна програма, постоянно едни и същи събития и хора с различни имена, по-добро планиране на самото място, повече информация за мероприятия, повече табели и реклама, повече кошчета за боклук, безплатен wi-fi в квартала, да се поддържа по-добра чистота, повече отговорно участие от общината към инициативите, информационни табелки с указания за обектите, боядисване и реставрация на сградите в квартала, подобряване на конструкцията на Ядрото, да има повече събития, да изчезне злобата на съседите и “страничните погледи”, да стане още “по-пълноводно”.

На въпроса “Как оценявате работата на сдружение Общо Бъдеще по организацията на събитието?” процентите са както следва: 70% я намират за “отлична”, а 30 % за “добра”. Нямаме негативна оценка.

Извод:

За конкретното събитие, концерта на американската група The Coathangers и съпътстващи го пърформанси, можем да отчетем преобладаващ с голям процент успех.

Относно настроенията на живущите, бизнеса, културните оператори и потребители в кв. Капана добрата новина е, че всички харесват новата му концепция. Това е огромна предпоставка за развитие. Другата добра новина е, че масово анкетираните имат желание за подобряване на средата и развитие на концепцията. Критичността им цели растеж, удобство и подобряване на цялостния културен и икономически климат.

Очевидно хигиената е на първо място като видим проблем. Следват желанието за облагородяване, завършен архитектурен облик и работеща среда в квартала. Откриват се опасни и подводни камъни в липсата на разнообразие в събитията – което би довело до отлив, основно като доверие. Като цяло наблюдаваме един доста трезв поглед от създателите и потребителите на културно съдържание, както и от бизнеса – което е поредното доказателство, че хората тук са напредничави и с яснота около постижения и проблеми – нещо, което не се отчита често и реално.

Заключение:

Виждаме, че живущите, бизнеса, културните оператори и посетителите на кв. Капана харесват промените, но и откриват слаби места. Желанието за работа и диалог е голямо, а предложенията са изцяло реални и конструктивни.