Jozef van Wissem – 16 Feb 2015

Композиторът на Джим Джармуш с акустично изпълнение на лютня и кратка работилница по филмова музика.

https://www.facebook.com/events/898642250186998/

—–

Jim Jarmusch’s composer with an acoustic performance on lute and a brief film music workshop.