Видео от концерта на The Coathangers

Видео от концерта на The Coathangers в Пловдив, Ядрото, кв. Капана, 7 юни 2015. Снимано от ръката на Robothko и от една статична камера, закачена на дървена закачалка. Enjoy!