Upcoming

Градската среда и ние. Съвременни реалности. 30 юли 2020

#онлайнсцена

Вижте видео от проекта ни:

“Градската среда и ние. Съвременни реалности”

“Градската среда и ние. Съвременни реалности” е проект на Сдружение Общо Бъдеще, който ще представи артистичен отговор към заобикалящата ни среда от трима съвременници: художник, режисьор и музикант. Насочваме се за снимки и излъчване към индустриална зона Тракия, Пловдив, в едно обширно хале-мечта. Ще видите изрисуването на обект от реалността и интервю с художника Андон Георгиев – AndonastY. Вече изрисувания обект ще подарим на обществото на град Пловдив.Обличаме индустриалното пространство на проекта в звукови вълни с авторска музика на живо от Мартин Панчев – ТApWATER, а като допълнителен времеви план ще излъчим премиера на предварително заснетия документален филм "Две Истории, Два Разговора, в Две Части". Защо и какво рисува АndonastY в градски и паркови пространства, как това провокира деца и възрастни и още много интересни кадри и случки. Един филм на Вероника Петрова – Ronko.Проектът продължава и на следващия ден, когато вече изрисуваният обект – освен като произведение на изкуството, ще влезе и в реална употреба. В петък, 31 юли, ще бъде поставен и изрисуван кош за отпадъци и защитни средства във фоайето на Лъки Синема, Пловдив. Така всеки ще може да го види на живо и използва по предназначение. Актът на поставяне на коша за боклук е символичен и представя артистичния поглед на твореца към заобикалящата ни реалност. В същия момент желанието ни е да достигнем до всички граждани на обществото ни чрез един цветен и артистичен обект, който насочва внимание и към чисто практичното и отговорно отношение по време на пандемия. Акцентът е: хигиена и конкретно място за изхвърляне на средства за защита, а обектът, кошът за боклук, в същия момент е произведение на изкуството.Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив по Компонент 3 – Гражданска активност, раздел онлайн сцена.https://www.facebook.com/events/2759707217601387/

Публикувахте от Община Пловдив – Municipality of Plovdiv в Четвъртък, 30 юли 2020 г.

Събитието във Фейсбук е тук.